TARO KURSI KLĀTIENĒ  IESĀCĒJIEM - OKTOBRĪ!

Zīlēšana, izmantojot, Taro ir interesants un saistošs process, kas ārēji šķiet ļoti vienkāršs, bet sniedz pārsteidzoši dziļu informāciju un atklāj to, ko reizēm grūti atzīt pat pašam sev. Tāpēc Taro uzskatīt tikai par zīlēšanas veidu būtu gandrīz nepiedodami, jo Taro, vispirms, mūs aicina doties pa sevis izzināšanas ceļu, palīdz analizēt situācijas, rast risinājumus un, visbeidzot, prognozē, ko nestu mums viena vai otra izvēle, balstoties uz šī brīža domām un pieņemtajiem lēmumiem.  Vairāk informācijas par kursiem!

Iepazīšanās izdošanās
Bezlaulības vainags... vai tāpēc nevaru apprecēties!?
Meditācija ar Zodiaka mandalām!
Ardievas pagātnei

Taro ir kā padomdevējs un analītiķis, kas runā caur simboliem. Katra Taro kārts ir kā logs uz zemapziņu, kas palīdz ieskatīties tās dzīlēs. Taro analizē cilvēku, personības nianses, situācijas cēloņus un sekas, attiecības, notikumus un problēmas. Sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, piedāvā risinājumus un palīdz atrast ceļu mērķa sasniegšanai. Taro Jūsu vietā nepieņem lēmumu un neizdara izvēli - tā paliek Jūsu rokās!