Sveču burvība

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Sveču burvība".

Ziema ir īstais laiks... , lai pavērtu durvis Gaismai un iedegtu sveces!

Vai esi piedzīvojis brīnumu... iededz sveci un telpā iestājas miers, pazūd raizes un sirdī ieplūst neredzams harmonisks spēks?! Sveces ir brīnumainas, tās sevī apvieno visas četras stihijas un to spēku.

Neformālās izglītības programma ir paredzēta tam, lai mēs gūtu ezotērisku informāciju par svecēm un ikdienā tās izmantotu daudz apzinātāk. Iemācītos ne tikai priecāties par to estētisko skaistumu, bet arī prastu tās izmantot sev nepieciešamajiem mērķiem.

Ieskats programmā:

- sveču izgatavošanas mājas apstākļos

- zālītes, eļļas, diedziņi un sveces

- rūnu sveces

- sveces un labie vārdiņi

- latviešu zīmes un sveces

- sveču enerģijas izmantošana problēmjautājumu korekcijai

Ko iegūsiet ?

- Divas reizes mēnesī saņemsiet PRADNA pasniedzēju veidotu mācību materiālu- elektronisko lekciju uz savu e-pastu

- Mācību materiālos ir izklāstīta visa nepieciešamā informācija neformālās izglītības programmas apguvei, kā arī praktiskie uzdevumi, vingrinājumi, rekomendācijas un pārbaudes darbi.

- Mācību laikā ik pēc divu mācību materiālu- lekciju saņemšanas, iepriekš vienojieties ar pasniedzēju par savstarpēji izdevīgu laiku Jums ir iespēja izmantot Skype individuālo konsultāciju, kur varat uzdot sev neskaidros un interesējošos jautājumus par tekošo mācību materiālu.

- Beidzot neformālās izglītības programmu (jebkuru no līmeņiem) saņemsiet neformālās izglītības iestādes PRADNA APLIECĪBU  par dalību programmā, bet nokārtojot bezmaksas gala pārbaudījumu saņemsiet DIPLOMU par dalību un veiksmīgu gala pārbaudījuma nokārtošanu (veiksmīgas nokārtošanas gadījumā).