Rūnu kursi

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Rūnu pasaule Tev"

Neformālās izglītības programma «Rūnu pasaule Tev» ir piemērota iesācējiem, kuriem nav pazīstamas rūnas vai arī ir virspusējas zināšanas.Rūnas aizsargā, dziedina, palīdz, sniedz zināšanas, izpratni un ļauj atklāt pašam sevi… Tās spēj atklāt iekšējo meklējumu atslēgu un palīdzēt izprast saikni starp garīgo un fizisko, iekšējo un ārējo… līdz mēs saprotam, ka fiziskajam, garīgajam un prāta spēkam nav atsevišķa sākuma, tās ir viena veseluma dažādas robežas.

Tāpat kā visi dabiskie spēki, arī rūnas var tikt izmantotas labu nodomu realizācijai. Katra rūna ietver kādu no enerģijām, kas eksistē dabā un pašos cilvēkos. Rūnas spēj attēlot dvēseles stāvokli, cilvēcisko pieredzi, sniegt padomu… palīdzēt transformēties.

Īss ieskats programmā:

— Rūnu vēsture

— Rūnu struktūra

— Rūnu izgatavošana vai iegādāto rūnu personifikācija

— Rūnu sagatavošana darbam

— Drošības tehnika darbā ar rūnām

— Individuāla enerģētiska kontakta veidošana ar rūnām

— Rūnu nozīme un interpretācija, dažādos kontekstos un sfērās

— Rūnu klājumi, zīlēšanas veidi

— Rūnas meditācijā

— Rūnas un maģija

— Rūnu formulas

Neformālās izglītības programmas mērķis: iepazīt un izprast rūnas, iemācīties tās izmantot savā un citu labā.

Ko iegūsiet ?

- Divas reizes mēnesī saņemsiet PRADNA pasniedzēju veidotu mācību materiālu- elektronisko lekciju uz savu e-pastu

- Mācību materiālos ir izklāstīta visa nepieciešamā informācija neformālās izglītības programmas apguvei, kā arī praktiskie uzdevumi, vingrinājumi, rekomendācijas un pārbaudes darbi.

- Mācību laikā ik pēc divu mācību materiālu- lekciju saņemšanas, iepriekš vienojieties ar pasniedzēju par savstarpēji izdevīgu laiku Jums ir iespēja izmantot Skype individuālo konsultāciju, kur varat uzdot sev neskaidros un interesējošos jautājumus par tekošo mācību materiālu.

- Beidzot neformālās izglītības programmu (jebkuru no līmeņiem) saņemsiet neformālās izglītības iestādes PRADNA APLIECĪBU  par dalību programmā, bet nokārtojot bezmaksas gala pārbaudījumu saņemsiet DIPLOMU par dalību un veiksmīgu gala pārbaudījuma nokārtošanu (veiksmīgas nokārtošanas gadījumā).