Akmeņu kursi ar priekšzināšanām

Pieaugušo neformālās izglītības programma "Akmeņu pasaule Tev" II līmenis

Otrais līmenis ir paredzēts praktiķiem un interesentiem ar priekšzināšanām. Otrā līmeņa nodarbības ir veltītas nopietnam enerģētiskam darbam smalkā līmenī. Darbs ar karmu, emocijām, iepriekšējām dzīvēm. Sevis sakārtošana smalkajos līmeņos. Dziedinošās tehnikas ar kristāliem un akmeņiem. Situāciju korekcija ar kristālu palīdzību, aizsardzība, attīrīšana no negatīvām programmām, darbs ar vēlmēm un situācijām. Meditatīvās tehnikas ar kristālu, vizualizāciju un piramīdu izmantošanu. Enerģētiskā korekcija no attāluma.

Programma paredzēta interesentiem, kuri apguvuši neformālās izglītības programmas «Akmeņu pasaule Tev» I līmeni vai akmeņu mācības praktiķiem, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumu (līdzvērtīgs pirmā līmeņa gala pārbaudījumam).

II līmeņa neformālās izglītības programmas mērķis:

Iemācīties strādāt smalkajā plānā, ar smalkām enerģijām… palīdzēt sev un citiem daudz dziļākā līmenī.

Darbs ar emocijām, karmu, atmiņām, piedošanu, mīlestības enerģiju un Gaismu.

Kristālu dziedinošo seansu izmantošana savā un citu labā.

Meditatīvas tehnikas- sevis enerģētiskai sakārtošanai, enerģētisko centru atvēršanai un iekšējas harmonijas sasniegšanai.

Ko iegūsiet ?

- Divas reizes mēnesī saņemsiet PRADNA pasniedzēju veidotu mācību materiālu- elektronisko lekciju uz savu e-pastu

- Mācību materiālos ir izklāstīta visa nepieciešamā informācija neformālās izglītības programmas apguvei, kā arī praktiskie uzdevumi, vingrinājumi, rekomendācijas un pārbaudes darbi.

- Mācību laikā ik pēc divu mācību materiālu- lekciju saņemšanas, iepriekš vienojieties ar pasniedzēju par savstarpēji izdevīgu laiku Jums ir iespēja izmantot Skype individuālo konsultāciju, kur varat uzdot sev neskaidros un interesējošos jautājumus par tekošo mācību materiālu.

- Beidzot neformālās izglītības programmu (jebkuru no līmeņiem) saņemsiet neformālās izglītības iestādes PRADNA APLIECĪBU  par dalību programmā, bet nokārtojot bezmaksas gala pārbaudījumu saņemsiet DIPLOMU par dalību un veiksmīgu gala pārbaudījuma nokārtošanu (veiksmīgas nokārtošanas gadījumā).