EzoterikaTev.lv distances līgums - noteikumi

1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA REKIR un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).

2.Portālu Latvijasdzimtas.lv (turpmāk tekstā – Portāls) uztur un administrē SIA REKIR, reģistrācijas Nr. 40103941293, juridiskā adrese: Rīga, Pļavnieku iela 9-19, e-pasts: ezoterikatev@ezoterikatev.lv .

3.Portālā tiek nodrošināta maksas pakalpojumu sniegšana.

4.Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā maksas pakalpojumus, ja reģistrējoties piekritis attiecīgajiem noteikumiem:Lietošanas noteikumiem, Privātuma politikai, Sīkdatņu noteikumiem un Distances līguma noteikumiem vai pasūtot maksas pakalojumu piekritis augstāk minētajiem noteikumiem.

5.Lietotājs izvēlas maksas pakalpojumu un aizpilda “Pasūtījumu-rēķina pieprasījumu”, pēc tā nosūtīšanas Lietotājs savā e-pastā (kas norādīts pasūtījumā) saņems elektronisku “Pasūtījuma apstiprinājumu- rēķinu”.

6. Tikai Pircējs (apmaksas veicējs) var būt konsultācijas pasūtītājs- saņēmējs un konsultācijas saturs var skart tikai Pircēju personīgi interesējošu jautājumu. Uz jautājumiem, kas skar trešās personas, speciālists neatbild un nauda netiek atgriezta.

7. Personas dati, kas iegūti pasūtot Speciālistu konsultāciju- tiek izmantoti grāmatvedības un pakalpojuma nodrošināšanas: izpildes, nosūtīšanas vajadzībām.

8.Lietotājs pamatojoties uz “Pasūtījuma apstiprinājumu- rēķinu” var veikt rēķina apmaksu jebkurā sevis izvēlētā bankas filiālē, pasta nodaļā, internetbankā utt.

9.Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.

10.Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

11.Noteikumi netiek glabāti, bet ir pieejami apstiprināšanai reģistrējoties portālā, kā arī tie ir nepārtraukti pieejami Portālā.

12.Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir reģistrējies Portālā vai veicis maksas pakalpojuma pasūtījumu, piekrītot visiem Portāla noteikumiem.

13. Speciālista konsultācijas negarantē rezultātu.

14.Ezoterikatev.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.