Mags

Mags

1 MAGS 


ARKĀNA ESENCE


Mags simbolizē cilvēku ar organizatoriskām spējām, manipulatoru, stipru personību, kurš kontrolē situāciju. Kārts vēsta par veiksmi, progresu un panākumiem. Var norādīt, ka esat jau sasnieguši vēlamos rezultātus. Taču kārts neiesaka apstāties, bet turpināt attīstību- perspektīvā tā var lieti noderēt. Piemērots brīdis nākotnes plānu sastādīšanai un ideju ģenerēšanai. 


GADA PROGNOZĒŠANA


Jaunais gads būs Jums veiksmīgs! Šajā gadā viss ir Jūsu rokās un Jūs tik tiešām varat izmantot visas savas priekšrocības. Iespējams sasniegt jaunus panākumus Jums zināmās jomās, kā arī varat atklāt jaunas radošas- pašrealizācijai piemērotas jomas, kas nesīs Jums gandarījuma sajūtu un prieku. Tāpat šajā gadā Jums radīsies iespējas atrisināt Jūsu vecās un samilzušās problēmas. Nekādā ziņā šogad nevienam neatdodiet savu vadošo lomu. Tā vietā parādiet visu uz, ko esat spējīgi un uzņematies iniciatīvu visur, kur vien iespējams. Šis gads Jums jānodzīvo aktīvi un uzņēmības pilniem. Veiksme ir Jūsu rokās, spēku ir pietiekoši. Jūsu mērķi privātajā un profesionālajā jomā ir realizējami! Jebkurai lietai pie kuras ķersieties ir izredzes kļūt par veiksmi nesošu!