Apskatīt

TARO KURSI IESĀCĒJIEM- I LĪMENIS

Apskatīties

TARO KURSI AR PRIEKŠZINĀŠANĀM

II LĪMENIS

Taro izcelšanās leģendas

Taro cilvēces priekšā stājies kā noslēpumainā un neizdibināmā koncentrējums, paužot sevi alegorisku kāršu veidolā, ieintriģējot un piesaistot tos, kuri novērtē un uzticas senajām zināšanām- maģijai, kas ikdienā sastopama ik uz soļa.
Kas ir Taro un kādi noslēpumi, jēgpilni vēstījumi un nozīmes pavada to? No kurienes un kāpēc Taro ir ienācis cilvēku civilizācijas attīstības procesā un kādas ir Taro noslēpuma izcelšanās saknes? Šie jautājumi mūs ir nodarbinājuši gadsimtiem, apvijot Taro mistisko un mītisko leģendu dūmakā, kas pakļaujas cilvēku vēlmei izzināt un izpētīt savu vidi kā arī informācijas lauku tajā.
Atšķirībā no mūsdienu cilvēkiem, kuri Taro iespēju ceļu sāk atklāt tikai tagad, senie okultisti — mistiķi, magi un germetiķi Taro ir izmantojuši gadsimtiem ilgi. Taro- tā ir ilustrēta mācību grāmata, kurā ietvertas tūkstošgadu ezotēriskas un maģijas piesātinātas zināšanas, tā ir atslēga uz okultajām zinātnēm, kā arī veids kā ieraudzīt cilvēka dažādās personības šķautnes. Katra Taro kavas kārts ir kā cilvēciskā saprāta spogulis un dvēseles skice.
Taro gan senatnē, gan mūsdienās ir iedvesmas avots- rakstniekiem, režisoriem un māksliniekiem. Šo kāršu izcelšanās līdz pat mūsdienām ir saglabājusi noslēpumainību, veidojot neatšķetināmu mīklu, kuras ietekmē ir radušās neskaitāmas leģendas.
Taro kārtis sevī iemieso Pasaules radīšanas noslēpumu. Pastāv virkne manipulāciju, kas iespējama ar Taro kārtīm — pagātnes, tagadnes un nākotnes analīze, ietverot sevī pareģošanu.
Periodā, kad kļuva skaidra Atlantīdas bojā ejas neizbēgamība, magi un gudrie, lai glābtu savas zināšanas, iešifrēja maģiju kā arī savas vērtīgās zināšanas- 22 attēlos, ko mūsdienās pazīstam kā Taro kāršu Vecākos arkānus. Tāpēc, pastāv teorija, ka Antlantīda ir Taro šūpulis. Ne tikai priesteru radītie attēli, bet arī šo attēlu numerācija un struktūra, slēpj sevī radīšanas noslēpumu. Kamēr šie attēli bija neatpazīti, tie tika izmantoti kā spēle, tādējādi izdzīvojot daudzus gadsimtus, jo izklaide cilvēkiem vienmēr ir bijusi aktuāla, lai arī ar šo seno attēlu precizitāti un strukturizēto simboliku varēja atklāt zaudētās Atlantīdas zināšanas.
Eksistē arī teorija, kas nākusi no pirmo okultistu loka, uzsverot seno Ēģipti kā Taro dzimteni, šī izvirzītā teorija ieguva lielu popularitāti. Pirmais un sabiedrībā plaši zināmais Taro pētnieks Antuāns Kurs de Žebelēns uzskatīja šīs kārtis par „ Augstāko zināšanu grāmatu", ko radījuši senās Ēģiptes magi, lai viņu vērtīgās un nozīmīgās zināšanas tiktu nodotas nākamajās paaudzēs, nebaidoties, ka tās var nokļūt zemāko kārtu cilvēku rokās, kas zināšanas nenovērtētu, neizprastu un nepielietotu.
Pastāv vēstījums par attēlu sēriju, kas tika izmantoti mācekļu iesvētīšanai kā arī dievišķajās zināšanās ( šie attēli ir 22 Vecākie arkāni), Ēģiptiešu templī bija slepena istaba uz kuras sienām tika attēloti attēli divu rindu garumā, katrā rindā ietverot 11 vienības, mācekļi kuri bija sagatavoti iniciācijas procesam, ievērojot noteikumus, kas ietver meditāciju un gavēni, gāja augstāk pieminētajā slepenajā istabā, ejot garām attēlu sērijai. Sasniedzot istabas beigas attēli mācekļiem palika zemapziņā, raisot apgaismību.
Turpinot izklāstīt Taro šūpuļa rašanās vietas — jāpiemin leģenda, kas vēsta par dižo marokāņu magu sapulci Fesā (1200.g.). Pasaulei ieejot jaunā gadsimtā magi nojauta, par Pasaules telpas nepietiekamību viņu senajām zināšanām, tādējādi baidoties, par viņu zināšanu sadrumstalotību un izsijāšanos dažādās tautu kultūrās. Tādēļ magi centās savas zināšanas sagrupēt tā, lai veidotos kopums un nākamie ezotēriķi un viņu veidotās skolas varētu atrast šo zināšanu kripatiņas, taču bija svarīgi apzināties arī šādu faktoru: nezinot visu kopumu un zināšanu sistēmu, zināšanas vairāk tiek sagrozītas nekā pavairotas. Tāpēc Taro kārtis tika veidotas tā, lai izveidoto attēlu sēriju, kuru saprastu jebkurš cilvēks, kuram nav viedo zinību pamats. Forma kādā tika uztvertas Taro kārtis atkal sevī atkārtoja spēļu formātu, lai atvieglotu uztveramību un ilgāk saglabātos, kamēr neatrastos tāda cilvēku grupa, kas saprastu to patieso būtību.
Jāakcentē arī tumšo viduslaiku loma, kas kalpojusi Taro kāršu ceļam līdz mūsdienu interpretācijas un uztveres veidolam, vēstot kārtējo leģendu, parādot ne tikai kāršu nozīmīgumu kā seno zināšanu mantojumu, bet arī krāšņo vēsturi, kas atspoguļo Taro dažādās sejas, ejot cauri gadsimtiem. Kā viena no šī Taro ceļa populārākajām tēmām ir Svētais Grāls, kas vēsta par Jēzu Kristu, kurš no kausa dzēris vīnu Svētajā Vakarēdienā (vēlāk šis kauss iemantoja pieminētā Svētā Grāla slavu). Kad Jēzus cieta no krustā sišanas un neģēlīgās romiešu leģionāra rīcības, kas izpaudās Jēzus ievainošanā ar šķēpu, Jāzeps no Arimafejas savāca pa Jēzus ķermeni tekošās asinis, kas pa pilītei pilēja Svētā Grāla kausā. Tādejādi svētais Jāzeps ieguva divus priekšmetus- šķēpu un kausu, kas laika gaitā kļuva par prototipiem Taro kavas Kausu un Zižļu mastīm. Bruņinieki, kuru neatņemama sastāvdaļa ir zobeni, meklēja Svēto Grālu, tādējādi šo viduslaiku cīnītāju ieroči arī dzen kalpoja par prototipu Zobenu mastij.
Turpinot Svētā Grāla tēmu jāpiemin leģenda, kurā bruņinieki nokļūst tuksnešainā apvidū. Tur pamana ievainotu un bezsamaņā gulošu karali, pie kura dodas sievietes, kuras nes Svēto Grālu un pārejās relikvijas uz stilizēta diska, kas interpretē ceturto Taro kāršu masti- Diskus. Jānorāda, ka Jaunākie arkāni simbolizē ar Svēto Grālu saistītās relikvijas, bet Vecākie arkāni- iniciācijas pakāpienus. Interesants ir fakts, ka leģenda par Svēto Grālu ir vecāka nekā pati kristietība.
Visnotaļ nopietnā un dziļā veidā Taro tiek saistīts arī ar kabalu, alķīmiju un dažādām misticisma tradīcijām.
Neskatoties uz dūmakā tīto Taro izcelšanos, skaidrs ir tas, ka Taro satur milzīgu informāciju un runā arī mūsdienās!