Apskatīt

TARO KURSI IESĀCĒJIEM- I LĪMENIS

Apskatīties

TARO KURSI AR PRIEKŠZINĀŠANĀM

II LĪMENIS

Taro jautājumos un atbildēs

Kas ir Taro?


Taro tā nav spēle vai izklaide, pret to ir jāattiecas ar pilnu nopietnību un cieņu. Taro ir senas zināšanas, simboli caur kuriem iespējams nolasīt informāciju no kopējā energoinformatīvā lauka.


Kā izvēlēties Taro kavu?


Taro kava jāizvēlas balstoties tikai uz savām personīgajām sajūtām. Ļoti būtisks ir kontakts starp Taro kavu un tās īpašnieku, tāpēc izvēlētajai kavai patiesi jāpatīk. Pirms dodaties iegādāties Taro interneta galerijās aplūkojiet dažādas kavas, lai nav jāiegādājas „kaķis maisā", jo veikalā tās pieejamas iepakojumā, kuru visticamāk Jums neatvērs. Taro piedāvājums ir liels, bet nevajag apmulst, Jūsu kava Jūs noteikti „uzrunās".
Pēc Taro kavas iegādes būtu lietderīgi saprast, kurai Taro skolai tā ir atbilstoša, lai izvēlētos attiecīgo literatūru, kas palīdzētu izprast arkānu simboliku un nozīmi. Var izdalīt divas Taro skolas: angļu un franču, kas uzskatāmas par klasiskām.
Parasti, iesācējiem iesaka izvēlēties Vaita Taro kavu kas ir ļoti populāra un viegli saprotama. Raidera Vaita kavas ir pieejama sākot no klasiskas līdz pat abstraktām variācijām.


Kā attīrīt un iesvētīt Taro kavu?


Taro kavu pēc iegādes ir nepieciešams attīrīt un iesvētīt, lai tā sarastu un strādātu tieši ar Jums. Nav būtiski kādu iesvētes rituālu Jūs izvēlēsieties, tas tik un tā būs pareizs tieši Jums un Jūsu Taro.
Kārtis ieteicams glabāt dabiska materiāla maisiņā vai koka kastītē. Atceraties, Jūsu Taro kavai nedrīkst pieskarties neviens cits, tikai Jūs. Izņēmums, ja lūdzat kādam no savas Taro kavas izvilkt kādu kārti. Ja jūtat, ka Jūsu kārtis ir uzkrājušas jebkādu Jums nepatīkamu informāciju vai enerģiju attīriet to virs sveces. Gadījumā, ja kārtis atsakās ar Jums „runāt", tad ir pienācis laiks tām atpūsties- nolieciet kavu un vismaz nedēļu neizmantojiet.


Vai pirms Taro likšanas nepieciešams aizsardzības vai kāds cits rituāls?


Vai Jums tāds ir nepieciešams vai nav, varat pateikt tiki un vienīgi Jūs balstoties uz savām iekšējām izjūtām. Parasti, katram tarologam pirms 'likšanas" ir savs aizsardzības un noskaņošanās rituāls.
Aplūkosim dažus:
— Pirms darba sākuma ar Taro meditē uz kādu no vecākā arkāna kārtīm desmit minūtes. Tas palīdz noskaņoties uz smalkajām vibrācijām, lai skaidrāk izprastu, tulkotu un uztvertu Taro teikto.
— Uz Taro darba galda aizdedz sveci, dodot tai uzdevumu sadedzināt visu negatīvo enerģiju.
— Pirms darba ar Taro palūgt sava sargeņģeļa aizsardzību, sazemēties un lūgt, lai saskarsme ir tikai ar augstām vibrācijām.
— Pirms likt Taro lūgt augstāko spēku aizsardzību un palīdzību, pēc likšanas beigām tiem noteikti pateikties.


Vai ar Taro palīdzību var izzīlēt nākotni?


Uz šo jautājumu Jūs saņemsiet gandrīz tikpat atbilžu, cik ir praktizējošu taralogu. Portāla „Ezotērika Tev" tarologi uzskata, ka Taro uzdevums nav izklāstīt nākotni. Nākotne ir atkarīga no katras cilvēka šī brīža darbības, domām, lēmumiem un fiziskajām izpausmēm. Cilvēka dzīvē kā konstanti ir trīs līdz četri galvenie atskaites punkti, bet tā savā ziņā ir cilvēka izvēle (darbība, pieredze, karma) kādā veidā (viegli, smagi vai ciešami) līdz tiem nokļūt. Taro nav iekodēšana vai suģestēšana par nākotnes noteikumiem, jo „izzīlētā" nākotne tieši tā uz mums iedarbojas.
Taro ir kā lielisks psihologs, psihoanalītiķis, draugs, padomdevējs, savstarpējo attiecību speciālists, situāciju katalizators un instruments situācijas analīzei: cēloņu, tagadnes, seku, risinājumu noskaidrošanai, izprašanai un izvērtēšanai, attēlojot situāciju vai personu visos tās spektros. Ar Taro palīdzību mēs meklējam ceļus kā no dotās situācijas izkļūt ar visoptimālāko rezultātu. Taro nepieņems Jūsu vietā lēmumu, bet dos padomus un prognozes — Izvēle vienmēr ir Jūsu rokās!
Pat situācijās kad attiecībā uz nākotni Taro ir sniedzis konkrētu atbildi, tad mūsu spēkos tik un tā ir to mainīt (ar Taro palīdzību var izskatīt- kā?). Dotās atbildes nekad nebūs viennozīmīgas. Tā pauž to, kas ar Jums var notikt dotajā dzīves posmā, taču to negarantē, jo Jūsu darbība ik sekundi lielākā vai mazākā mērā ietekmē nākotni. Piemēram, ja tarologs prognozē, ka tālākā sadarbība ar Jūsu biznesa partneri var Jūs izputināt, tas nenozīmē, ka Jūsu uzņēmumu gaida nenovēršams bankrots. Jums būtu jāizvērtē biznesa sadarbība ar konkrēto partneri, bet nav savās domās bizness „jānoraksta".


Kā uzdot jautājumu Taro?


Nepieciešams konkretizēt sfēru par, kuru vēlaties saņemt Taro atbildi- mīlestība, ģimene, darbs, bizness utt. Uzdodot jautājumu, nepieciešams to pareizi un detalizēti formulēt- darbību, situāciju, personu, iespēju, prognožu, cēloņu vai kādā citā nepieciešamajā kontekstā.
Nereti gadās situācijas, kad Jūs jautājiet vienu, bet Taro sāk stāstīt par, ko citu. Pirmā reakcija, ka kārtis blefo, taču tas tā nav! Tādās situācijās Taro pūlas Jūsu uzmanību pievērst patiesi aktuālajam, kas bloķē doto situāciju un neļauj rast risinājumu. To var uzskatīt par brīdinājumu, lai Jūs pasargātu no nepatīkamiem pārdzīvojumiem!


Kā nolasīt Taro atbildi uz uzdoto jautājumu?


Pamatprincips Taro atbilžu nolasīšanā ir intuitatīvā interpretācija. Kārts tulkojums ir atkarīgs no konkrētās situācijas, sfēras un kombinācijas ar blakus esošajām kārtīm. Protams, gan vecākajam, gan jaunākajam arkānam ir „atslēgas" nozīme, kas izklāstīta dažādos avotos. Tomēr atslēgas nozīme ir kā „sēkliņa", bet Jums ir nepieciešams, kas vairāk!
Pieredze un prakse ļauj izdarīt tarologam secinājumus, kas katram taralogam individuāli būs pareizākie un precīzākie. Dažādi tarologi redzot vienu un to pašu klājumu skaidros, tā nozīmi savādāk. Precīzākā interpretācija būs tarologam, kurš šo klājumu būs licis, jo tieši viņš ir uzdevis šo jautājumu caur savām vibrācijām un saņēmis atbildi no kopējā energoinformatīvā lauka — tieši ar tādu simbolu kopumu, kādu tas uztver un skaidro savas sistēmas robežās.


Sperot pirmos soļus Taro pasaulē nebūtu jācenšas uzreiz meklēt „atslēgas" nozīmi, bet pajautāt sev: kas slēpjas aiz katras kārts simbola, ko tas man stāsta?, ko tie stāsta par konkrēto situāciju? Vienmēr jāatceras, ka pirmā saņemtā intuitīvā informācija, parasti, būs pareizākā. Kad esat balstoties uz savu intuīciju nolasījis atbildi, meklējiet atslēgas nozīmi šeit vai kādā citā avotā un sintizējiet abas informācijas gala atbildei!