Apskatīt

TARO KURSI IESĀCĒJIEM- I LĪMENIS

Apskatīties

TARO KURSI AR PRIEKŠZINĀŠANĀM

II LĪMENIS

Zižļu karalis

ZIŽĻU KARALIS

AKRĀNA ESENCE


Tiek personificēts ar uzņēmīgu, strādīgu un darbīgu vīrieti, uzņēmīgums un darbība.