Apskatīt

TARO KURSI IESĀCĒJIEM- I LĪMENIS

Apskatīties

TARO KURSI AR PRIEKŠZINĀŠANĀM

II LĪMENIS

Zižļu 4

ZIŽĻU ČETRI


ARKĀNA ESENCE


Iecere realizēta- var atpūsties, pozitīvi notikumi ģimenē, veiksme savstarpējās attiecībās